Rodiče a škola na válečné stezce? Volejte mediátora!

„Mediace je aktivní hledání řešení vzniklého sporu za pomoci třetí nezávislé osoby. Mediátor má za úkol vést strany sporu tak, aby našly společné řešení,“ vysvětluje pojem mediátorka a lektorka přístupu Respektovat a být respektován Soňa Rýdl.

Jednání (ilustrační foto) - Foto: Paul Frankenstein Jednání (ilustrační foto) ©

Ve školách zatím tato metoda řešení sporů příliš rozšířená není, i když se hledají cesty, jak situaci posunout dopředu (např. projekt Mediace do škol). Když už někdo mediátora vyhledá, bývají to většinou rodiče, ale jsou známy i případy kdy o mediaci požádaly samy děti. 

Přehrát

Stáhnout

Rodiče a škola na válečné stezce? Volejte mediátora! Škola a rodina se často ocitají na opačných stranách barikády. Pokud nevidíme cestu ke zlepšení, je dobré přizvat nezávislou, školenou osobu. Hostem Moniky Valentové je mediátorka Soňa Rýdl.

Důležité je vědět, že mediace by měla být naprosto dobrovolná a neveřejná záležitost, sdělené informace jsou považovány za důvěrné a mediaci může kterákoli strana kdykoli z jakéhokoli důvodu opustit. 

„Pokud se některá ze stran bude cítit být do mediace dotlačena, úspěch se nedostavuje. Na obou stranách musí být alespoň minimální vůle najít společné řešení,“ říká Soňa Rýdl. 

Kdo to zaplatí? 

Je zvykem, že o náklady na mediaci by se měly obě strany podělit. „Může se stát, že některá ze stran odmítne. Pak je to o tom, aby se strany dohodly, zda je jedna z nich ochotná zaplatit veškeré náklady. Stává se to v případech, kdy jeden aktér velmi stojí o to, aby mediace proběhla, a druhý třeba objektivně nemá prostředky,“ vysvětluje mediátorka. 

Z Asociace mediátorů ČR vychází doporučení, že by se hodina mediace měla pohybovat kolem 1000 korun, ale na trhu se můžeme setkat třeba i s částkou dvojnásobnou. Na druhou stranu již zmíněný projekt Mediace do škol zatím operuje „přátelskými“ 600 korunami za hodinu. 

Je však dobré vědět, že k vyřešení sporu zpravidla 60 minut nestačí. „Většinou proběhnou dvě až tři mediační setkání, přičemž jedno by nemělo trvat v kuse déle než tři hodiny,“ upřesňuje Soňa Rýdl. 

Dítě až na prvním místě

U tzv. facilitativní mediace, která se nejen ve školství, ale v ČR obecně nejčastěji používá, by měl mediátor mimo jiné umožnit, aby jednotlivé strany konfliktu přesně pochopily, co se jim druhá strana snaží sdělit. Emoce totiž, jak známo, zatemňují mysl a může docházet k nedorozumění. 

Díky mediaci pak často nastává tzv. Aha! moment, kdy strany konečně vzájemně pochopí svá přání a postoje a také si zpravidla více uvědomí, že nejdůležitější je dítě. „Často se stává, že se rodič a škola stanou spojencem v tom, jak mu pomoci,“ popisuje ideální výsledek mediace Soňa Rýdl.

Zajímá vás, kdy o mediaci požádaly děti a jak to dopadlo? Poslechněte si rozhovor s mediátorkou Soňou Rýdl. 

Vysílání

 

Archiv

Audio archiv

Kamery

Pusť si video

Další videa na YouTube

Vysíláme Live
On Air
Zavřít