Pravidla velké letní hry Záchrana planety Marphos

Než se vydáte na dobrodružnou cestu vesmírem s mimozemšťankou Sunny, přečtěte si pravidla soutěže.

Přečtěte si pravidla soutěže. - Foto: Kateřina Perglová Přečtěte si pravidla soutěže. ©

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  

Pravidla a princip hry: 

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech 1. 7. 2019 od 8:30 hodin do 2. 9. 2019 do 12:00 hodin (s termínem vyhlášení výsledků a výherců 4. 9. 2019). 

Soutěž je určena dětským posluchačům do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice. 

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat vysílání Rádia Junior, kde bude od 1. 7. do 26. 8. 2019 vždy každé pondělí v 08:30 a 17:10 odvysíláno devět dílů pořadu Záchrana planety Marphos. V každém díle se děti dozvědí jednu soutěžní otázku. Jejich úkolem je uhádnout název planety, na kterou se hrdinka vypraví v dalším díle. K nalezení správné odpovědi dětem slouží mapa vesmíru, kterou si budou moci stáhnout na webu Rádia Junior www.radiojunior.cz/marphos.
Všechny názvy planet ve správném pořadí, jak byly navštíveny, musí pak po odvysílání posledního dílu soutěžící odeslat emailem. Více viz níže. 

Všechny instrukce a audia jednotlivých dílů soutěže budou po odvysílání rovněž k dispozici na webových stránkách www.radiojunior.cz/marphos 

Zasílání soutěžních odpovědí: 

  • Po odvysílání posledního dílu, který bude odvysílán 26. 8. 2019 mohou soutěžící až do 2. 9. 2019 do 12:00 zasílat všechny odpovědi na soutěžní otázky na emailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz 
  • Do emailu je nutno uvést všechny správné názvy planet, které hlavní hrdinka navštívila a to ve správném pořadí, jak byly během hry navštíveny (výchozí a cílová planeta Marphos není součástí správné odpovědi). Ke každé planetě je nutno připsat číslo zastávky - 1, 2, 3, atd.
  • Do předmětu emailu je nutné uvést heslo "Marphos".
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědí na soutěžní otázky) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu (na zákonného zástupce, nebo na sebe v případě, že je mu 15 let), na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry: 

Ze všech správných došlých odpovědí bude vylosováno deset výherců, kteří obdrží pěkné ceny. 

Vyhlášení vítězů a předání výher: 

Správné odpovědi a výherci budou vyhlášeni 4. 9. 2019 ve vysílání pořadu Klub Rádia Junior (začíná v 19:00). 

Výsledky budou k dohledání také na webových stránkách Rádia Junior - http://www.radiojunior.cz/trojhoboj

Výherci budou informováni také emailem. 

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce. 

Prohlášení Pořadatele: 

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.  

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.  

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.  

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:
 

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a doručovací adresu soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.
  

Vysílání

 

Archiv

Audio archiv

Kamery

Pusť si video

Další videa na YouTube

Vysíláme Live
On Air
Zavřít