Pravidla silvestrovské soutěže s Nikolou Teslou

Než se pustíte do hraní, přečtěte si pravidla hry Silvestrovská soutěž s Nikolou Teslou.

Přečtěte si pravidla. - Foto: Kateřina Perglová Přečtěte si pravidla. ©

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  

Pravidla a princip hry: 

Soutěž probíhá na území České republiky ve dne 31. 12. 2018 od 9:00 hodin do 24:00 hodin (s termínem vyhlášení výsledků a výherců 2. 1. 2019) a je určena všem dětským posluchačům do 15 let, jejichž zákonný zástupce má adresu pro doručování výher v České republice nebo Slovenské republice.  

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže poslouchat vysílání Rádia Junior, kde bude 31. 12. 2018 od 9:00 do 17:00 soutěže odvysíláno devět dílů příběhů Silvestrovská soutěž s Nikolou Teslou (v každou celou hodinu jeden díl). Na základě vysílaných příběhů musí soutěžící uhodnout místo, na kterém se příběh odehrává. 

Všechny instrukce a audia jednotlivých dílů soutěže budou po odvysílání rovněž k dispozici na webových stránkách – http://www.radiojunior.cz/soutez-s-teslou

Zasílání soutěžních odpovědí: 

Po odvysílání každého dílu mohou soutěžící až do půlnoci 31. 12. 2018 zasílat odpovědi na emailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz.  

  • Na každý díl je nutno odpovědět v samostatném emailu (nikoli všechny odpovědi dohromady v jednom emailu) a do předmětu uvést: Tesla 1-9 (podle čísla daného dílu).
  • Do emailu musí soutěžící uvést (kromě odpovědi na soutěžní otázku) taktéž své celé jméno a příjmení poštovní adresu, na kterou mu bude v případě výhry zaslána cena. Křestní jména a město bydliště vylosovaných výherců budou zveřejněna na webových stránkách a ve vysílání Rádia Junior. Emailová adresa či celá poštovní adresa nebudou veřejně nikde zobrazeny (tyto údaje slouží pouze pro potřeby soutěže, více viz tato pravidla, část: Nakládání s osobními údaji.)

Výběr vítězů a výhry, o které se soutěží: 

Ze správných odpovědí na každý jednotlivý díl bude 2. 1. 2019 vylosován jeden výherce, který obdrží výhry v podobě knih, nebo deskových her. 

Ze soutěžících, kteří pošlou správné odpovědi na všech devět soutěžních dílů, bude navíc vylosován jeden výherce hlavní ceny, kterou je víkendový relaxační pobyt v areálu Zábavního parku Galaxie Zlín pro dva dospělé a dvě děti (případný větší počet dětí je na domluvě s poskytovatelem pobytu). 

Výherce hlavní ceny obdrží voucher na pobyt, který je nutno využít do 31. 3. 2019. Konkrétní detaily pobytu včetně termínu si výherce domluví sám s poskytovatelem relaxačního pobytu. 

Vyhlášení vítězů a předání výher: 

Správné odpovědi a výherci budou vyhlášeni 2. 1. 2019 ve vysílání pořadu Klub Rádia Junior. 

Výsledky budou k dohledání také na webových stránkách Rádia Junior - www.radiojunior.cz/soutez-s-teslou

Výherci budou informováni také emailem. 

Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle pořadatele. Budou doporučeně zaslány na poštovní adresu výherce. 

Prohlášení Pořadatele: 

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.  

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno, příjmení a město bydliště soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.  

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.  

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.  

Nakládání s osobními údaji:

Obecná pravidla ČRo:
 

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.
  

Vysílání

 

Archiv

Audio archiv

Kamery

Pusť si video

Další videa na YouTube

Vysíláme Live
On Air
Zavřít