Jak se učit učit?

Dvanáctiletý Tomáš X. dochází třetím rokem do Speciálně pedagogického centra v Praze a za tu dobu udělal velký pokrok. Umí dobře vyhledat důležité informace, plynule a srozumitelně vyprávět. Lépe se soustředí a jeho práce je celkově pečlivější. Může za to metoda rozvoje intelektu izraelského psychologa Reuvena Feuersteina, která má úspěchy po celém světě. V současnosti je možné se s ní setkat i v rámci vyučování na některých českých základních školách.

Intelekt není neměnný a při kladení reálných cílů na něm lze neustále pracovat (ilustrační foto). - Foto: Fotobanka Pixabay Intelekt není neměnný a při kladení reálných cílů na něm lze neustále pracovat (ilustrační foto). ©

Izraelský psycholog Reuven Feuerstein (1921–2014 ) začal po druhé světové válce mezi psychology prosazovat názor, že inteligence člověka není jednou provždy daná, ale že ji výrazně ovlivňuje vzájemná interakce mezi lidmi. Feuerstein pracoval s židovskými dětmi, které přežily holocaust. Pátral po tom, jak je možné, že ti, kteří přežili často ve velmi tvrdých podmínkách, kdy se museli spoléhat jen sami na sebe, následně vykazovali velmi nízké skóre v testech inteligence. Z jeho poválečné práce s citově deprivovanými dětmi vzešla celá teorie modifikovatelnosti inteligence cestou tzv. zprostředkovaného učení. Feuerstein za ni byl v roce 2012 nominován na Nobelovu cenu míru. 

Tento izraelský vědec se se svou teorií dostal do rozporu se slavným psychologem Jeanem Piagetem, který tvrdil, že vývoj intelektu probíhá spontánně a je na rodičích a učitelích, aby jej respektovali. Feuersteinův přístup výstižně charakterizuje název knihy Miluješ mě, tak mě nepřijímej takového, jaký jsem (You love me! Don‘t accept me as I am!). Feuersteinovská myšlenka, že intelekt není neměnný a při kladení reálných cílů na něm lze neustále pracovat, má dnes své příznivce mezi rodiči, psychology, pedagogy po celém světě. Metoda tzv. instrumentálního obohacování pomáhá nejen těm, kteří se ve škole hůře učí, ale dětem autistickým, s Downovým syndromem, ale třeba i nadaným žákům či lidem pracujícím v managementu, kteří na sobě chtějí více pracovat. 

Podle Daniely Pokorné ze Speciálně pedagogického centra Arabská v Praze 6 metoda nezasahuje pouze myšlení, ale i emoční oblast. „Její podstatou je, že jednotlivce provádíme určitými postupy učení, které pochopí, zvnitřní a později umí použít sám, třeba i v jiné situaci.“ Na některých základních školách se již děti mohou s Feuersteinovským přístupem setkat? Pokorná v rozhovoru pro Rádio Junior řekla, že v současné době tým odborníků pracuje na projektu, který by měl podpořit větší rozšíření této metody do základních škol. 

Přehrát

Stáhnout

Metody rozvoje myšlení. Miluješ mě, tak mě nepřijímej takového, jaký jsem. O metodě psychologa Feuersteina, díky jejímž principům se u dětí zvyšují schopnosti řešit problémy, kriticky myslet a učit se, si A. Zajíčková povídá s psycholožkou D. Pokornou.

Vysílání

 

Archiv

Audio archiv

Kamery

Pusť si video

Další videa na YouTube

Vysíláme Live
On Air
Zavřít