České školy bojují o autoritu

České školy se stále více otevírají rodičům, nabízejí otevřenou komunikaci, snaží se najít společnou řeč při řešení konkrétních výchovných problémů. Pedagogové si ale často stěžují na to, že ztrácejí autoritu, že pracují pod tlakem rodičů, že se stírají hranice odpovědnosti rodiny a školy.

Za zvýšeným zájmem o školu stojí často také obavy o dítě a někdy až výrazně protektivní výchova - Foto: Fotobanka  Freeimages Za zvýšeným zájmem o školu stojí často také obavy o dítě a někdy až výrazně protektivní výchova ©

Školy se stále více otevírají. Pořádají různé akce pro žáky a rodiče v odpoledních hodinách, o víkendech. Rodiče jsou zváni do výuky, mohou se spolupodílet na přípravě některých nadstavbových programů, jako jsou sportovní dny, společné snídaně, rodiče se třídou jezdí na společné výlety. 

Přehrát

Jsou dnešní děti méně vzdělané? Pokud ano, kdo za to může? Jak mezi sebou dnes komunikují rodiče a škola? Jsou domácí úkoly oprávněným požadavkem učitelů? Hostem Andrey Zajíčkové je RNDr. Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání.

Podle pedagogických odborníků je takováto spolupráce rodičů a školy naprosto v pořádku a dokonce nevyhnutelná. Otevřenost a laskavé přijetí ve škole přispívá k dobrému klimatu, zlepšuje motivaci žáků, ovlivňuje studijní výsledky. 

Rodiče větší otevřenost škol vítají a o dění v nich se většinou aktivně zajímají. Zatímco v minulosti rodiče pečlivě zvažovali výběr střední školy, dnes takto vybírají už i školu základní. „Tento jev se v posledních letech rozšířil z velkých měst i do menších,“ říká RNDr. Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK v Praze, která je odborníkem na výzkumy v oblasti vzdělávání. 

Strakové se zdá, že za zvýšeným zájmem o školu stojí často také obavy o dítě a někdy až výrazně protektivní výchova. Dnešní rodiče se mnohdy snaží dětem uhladit cestu životem až příliš. Jde jim o to potomka uchránit od jakýchkoliv nepříjemností, tzv. umetat cestičku za každých okolností. Ale to může mít závažné následky. Nepříjemnosti v životě nikoho neminou a je potřeba se s nimi postupně učit nakládat. 

Dnes rodiče zvažují nejen výběr školy, ale i často i konkrétního učitele. V pozadí tohoto někdy až honu na školu a učitele stojí také ve velké míře nedůvěra. Podle Strakové je česká společnost obecně nedůvěřivá. Tento historicky daný fenomén se výrazně projevuje právě i ve školství a odráží se ve vztahu rodiče – škola. Často zde panuje oboustranná nedůvěra a velká míra předsudků. 

Současné školy nemají automaticky danou autoritu tak, jak tomu bylo v minulosti. Musí si ji budovat, ale často jim k tomu schází zdravé sebevědomí. Podle Strakové jsou čeští učitelé velice málo sebevědomí, a tak mají i nižší důvěru k žákům, k rodičům. 

Zahraniční školy jsou v komunikaci s rodinou velmi otevřené. Je to neodvratný trend. Ovšem v situaci, kdy rodiče chtějí zasahovat do způsobu výuky, dávají zřetelně najevo, že zasahují někam, kam zasahovat nemají. Na tom, aby školy měly zdravé sebevědomí, musí zapracovat celá česká společnost. „Není to věc pouze pedagogů, ale i politických představitelů, společenských autorit,“ říká v rozhovoru s moderátorkou Andreou Zajíčkovu RNDr. Jana Straková. 

Vysílání

 

Archiv

Audio archiv

Kamery

Pusť si video

Další videa na YouTube

Vysíláme Live
On Air
Zavřít