Běž ven a teprve pak si dělej úkoly!

Mnoho dětí z nejvyspělejších částí světa má problémy se zdravím. Rapidně se zvýšil počet dětí, které trápí obezita, stejně jako počet dětí s poruchou učení či osobnosti. Někteří odborníci mluví dokonce o epidemii a jednu z hlavních příčin vidí v tom, že dnešní děti tráví velmi málo času venku, v zeleni.

Úkoly až potom? - Foto: Fotobanka Pixabay Úkoly až potom? ©

Parky, dvorky, náměstíčka, zelené plochy před domy přežívají staletí. Poslední desetiletí je ale na nich něco podezřelého. Chybí tam děti. „Vnoučata chodí málo ven, pořád sedí doma nebo jsou na nějakých kroužcích,“ stěžují si postarší manželé z Prahy. A nejsou jedinými prarodiči, kteří byli zvyklí na to, že jejich vlastní děti před třiceti, čtyřiceti lety trávily venku většinu svého volného času. A co na to současní rodiče? Vidí to také tak? „Děti nejsou venku, pokud tam nechodí jejich rodiče,“ říká Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra Tereza, autor publikace Děti venku v přírodě – ohrožený druh. 

Daniš patří k těm odborníkům, kteří se snaží na fenomén „nechození ven“ upozorňovat. Podle něj si dnes děti venku opravdu moc nehrají. Vyjít si ven a potkat tam jen tak, neplánovaně, kamaráda ze sousedství, je dnes v podstatě nemožné, a to nejen ve městě, ale i na vesnici. Negativní příklad rodičů rozhodně není jediným důvodem toho, proč děti tráví venku málo času. Důležitým faktorem je oprávněná obava rodičů, že dítě by bylo venku samo a mohlo by se mu něco stát. Podle Daniše je v této souvislosti potřeba rozlišit reálné a pociťované nebezpečí. A právě hranice toho pociťovaného se v současnosti neustále posouvá a nemalý podíl na tom má záplava negativních informací z médií. Dalším faktorem, který doslova drží děti doma, je pestrá nabídka jiné reality, kterou zprostředkovávají nejrůznější elektronická média. 

Příroda čistí hlavu 

Pobyt v zeleni má celkový blahodárný účinek na lidské zdraví, zlepšuje fyzickou kondici a posiluje imunitní systém, psychickou pohodu, podporuje soustředění. Daleko přínosnější by možná bylo, kdyby se dítě, dříve než si začne dělat úkoly, proběhlo alespoň hodinku venku. Podle odborníků je zdraví prospěšný už jen samotný výhled do zeleně. Kontakt se zelení navíc zvyšuje sebeúctu, spokojenost a zlepšuje náladu. Prostředí v zeleni nabízí také mnohem více příležitostí pro volnou neřízenou hru dětí. Takovou, kterou se daří jen velmi omezeně realizovat v uzavřených interiérech nebo na oplocených hřištích. 

Právě volná, nikým neorganizovaná hra je to, co děti ke svému zdravému vývoji velmi potřebují. Pedagogové a psychologové se shodují v tom, že taková hra přirozeně zvyšuje nejen fyzickou odolnost, ale i o schopnost hledat si vlastní výzvy a přemýšlet o nich, tedy samostatnost. Profesor Peter Gray z Bostonské univerzity dává do spojitosti úbytek svobodné hry v životě dětí, ke kterému dochází v posledních desetiletích, s prudkým nárůstem psychických onemocnění a depresí. Velice poutavé výsledky přinášejí i další zahraniční výzkumy. Patří mezi ně například ty, které se týkají vlivu pobytu v přírodě na altruistické postoje a chování. Jiná výzkumná data hovoří dokonce o neobyčejně pozitivním, zklidňujícím účinku zeleně na děti s ADHD. 

„ Zatímco především v anglosaských zemích je pobyt dětí venku tématem, které se probírá už desítky let, tady v Čechách to téma není. A to ani v odborné, ani v široké veřejnosti. Přitom některé studie jsou naprosto průlomové, “ říká Petr Daniš v rozhovoru s Andreou Zajíčkovou pro Český rozhlas Rádio Junior. 

Přehrát

Počítače versus příroda. Dnešní děti tráví velmi málo času venku. Pravidelný pobyt v přírodě přitom výrazně ovlivňuje nejen dětské zdraví, ale také učení, myšlení a chování. Hostem Andrey Zajíčkové je Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra Tereza.

"Řada výzkumů ukázala, že procházka v zeleni nebo i jen výhled na zeleň u dětí obnovuje pozornost, zvyšuje schopnost soustředit se a potlačit rušivé podněty. To přináší i pozitivní dopady na učení. Při vyšší schopnosti soustředění děti zvládnou náročnější učební úlohy a s lepšími výsledky."

P. Daniš (z knihy Děti venku v přírodě – ohrožený druh?) 

"Na venkovní prostředí můžeme nahlížet jako na obrovské zdravotnické zařízení, jehož terapeutická hodnota stále čeká na plné využití."

William Bird, 2004 

Vysílání

 

Archiv

Audio archiv

Kamery

Pusť si video

Další videa na YouTube